Huishoudelijk reglement

Binnen de vereniging gelden (gedrags)regels die voor iedere sporttak afzonderlijk is opgesteld. Deze regels hebben wij in het huishoudelijk reglement vastgelegd en kan hieronder worden opgehaald. 

– Huisregels volwassen zwemmen > klik hier
– Huisregels jeugd jongeren zwemmen > klik hier
– Beleid waterbasketbal > klik hier
– Huisregels zitvolleybal > klik hier

Seksuele intimidatie en misbruik

Binnen de vereniging keuren wij iedere vorm van seksuele intimidatie en misbruik af. De afgelopen jaren is er door de sport veel aandacht besteed aan het voorkomen van seksuele intimidatie en machtsmisbruik. We hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid om een veilige en positieve sportomgeving te creëren en om te handelen als het misgaat.

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele duiding, dat als doel heeft om de waardigheid van de persoon aan te tasten.

Mocht er sprake zijn van seksuele intimidatie en misbruik, meld dit dan direct bij de coördinator of vertrouwenspersoon. De coördinator zal een officiële melding maken bij het bestuur. Bij seksueel misbruik, geweld of discriminatie kun je altijd bij de politie een melding maken of aangifte doen. Ook Slachtofferhulp of Centrum Seksueel Geweld kan je hierin begeleiden als psychologische en medische hulp nodig is.    

Bron: Centrum Veilige Sport

Vertrouwenspersoon

Binnen Gesposs hebben wij twee vertrouwenspersonen: 

Willy Geurts
geurtsw60@gmail.com
06-37375917

Niels Venterink 
nielsventerink@gmail.com

Sluit Menu