Uitnodiging Jaarvergadering 2019

Geachte heer/mevrouw,

Namens het bestuur van Gesposs wil ik u van harte uitnodigen voor het bijwonen van de jaarvergadering. De jaarvergadering is bedoeld voor alle leden, ere leden en vrijwilligers van Gesposs. Ouders van (jeugd) leden zijn ook van harte welkom. We stellen uw aanwezigheid erg op prijs.

Als u verhinderd bent, kunt u dat doorgeven aan de coördinator, of bij ondergetekende.

Notulen van de vorige vergadering worden op uw verzoek aan u toegezonden. Het financiële jaarverslag is ter inzage tijdens de vergadering.

Datum: woensdag 27 maart 2019
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Rode Kruis gebouw, Kromstraat 45 Oss

Wij hopen u op deze avond te mogen begroeten onder het genot van een hapje en een drankje

Met vriendelijke groet,

Yanyi Thong
Secretaris Gesposs
secretaris.gesposs@gmail.com

Agenda Jaarvergadering
1. Opening, welkomstwoord
2. Notulen 2018
3. Verslag penningmeester
4. Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie
5. Verslag van de verschillende afdelingen
6. Rondvraag
7. Sluiting

Geef een reactie

Sluit Menu