SPONSORING

Zoals velen van jullie weten zijn de meeste verenigingen afhankelijk van de donaties en sponsoringen van zowel het bedrijfsleven als particulieren. Subsidies van gemeente en overheidsinstellingen zijn tegenwoordig voor kleine sportverenigingen geen uitkomst meer. Vindt u het ook belangrijk dat mensen met een beperking mee moeten kunnen doen in de maatschappij? Uw steun bij Gesposs is meer dan welkom! 
 
Sponsor- en donatie mogelijkheden
                   – Eenmalige gift 
                   – Het schenken van materiaal (bijv. rolstoelen voor het zwembad, zwemmaterialen) 
                   – Het gratis beschikbaar stellen van diensten 

                   – Donateur worden (maandelijks of jaarlijks) 
                   – Shirtsponsoring en/of toernooisponsoring 

Met uw goedkeuring kunnen wij uw naam en/of logo publiceren op onze website. 

Vriendenloterij
Buiten de donaties en/of sponsoring kunt u ons ook bijstaan door uw Vriendenloterij lidmaatschap om te laten zetten via onze vereniging of zelf bellen en uw lidmaatschap om laten zetten via GESPOSS. Voor u verandert er niets maar onze vereniging krijgt dan een soort provisie per lot zolang u lid blijft, omdat wij dan zogenaamd als tussenpersoon fungeren voor uw lidmaatschap. Als u het Vriendenloterij opzegt stopt automatisch ook onze provisie. Wij zouden het waarderen zou u ons hiermee niet blij willen maken? 
 
U kunt er zeer zeker van uitgaan dat elke cent op de juiste plek terecht zal komen, zodat al onze sportieve leden niets te kort zullen komen om gelijkwaardig mee te kunnen doen binnen Gesposs zoals elke gezonde valide sporter elders. 
 

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met onze P.R. Coördinator Hasan Aktan via pr.gesposs@gmail.com 

Wilt u een bedrag direct overmaken zonder contact op te nemen met onze P.R. Coördinator? 
Dan kunt u dit eenvoudig doen door een bedrag over te maken op rekeningnummer:

NL56 RABO 0140 4086 81 
t.n.v. Gesposs

Graag onder vermelding van ‘donatie’ of ‘sponsoring’. 
 
 
Alle financiële steun, klein of groot, is van harte welkom.
Draagt u onze vereniging en leden een warm hart toe?
 
Gesposs is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 40215799
Sluit Menu