Huishoudelijk reglement

Binnen de vereniging gelden (gedrags)regels die voor iedere sporttak afzonderlijk is opgesteld. Deze regels hebben wij in het huishoudelijk reglement vastgelegd en kan hieronder worden opgehaald. 

– Huisregels recreatief zwemmen > klik hier
– Huisregels jeugd jongeren zwemmen > klik hier
– Huisregels waterbasketbal > klik hier
– Huisregels zitvolleybal > klik hier

(Seksuele) intimidatie en misbruik

Binnen de vereniging keuren wij iedere vorm van (seksuele) intimidatie en misbruik af.
Als vereniging hebben we gezamenlijk de verantwoordelijkheid om een veilige en positieve sportomgeving te creëren en om te handelen als het misgaat.

Mocht er sprake zijn van (seksuele) intimidatie en misbruik, meld dit dan direct bij de coördinator of vertrouwenspersonen. De coördinator of vertrouwenspersonen zullen een officiële melding maken bij het bestuur. Bij (seksueel) misbruik, geweld of discriminatie kun je altijd bij de politie een melding maken of aangifte doen. Ook Slachtofferhulp of Centrum Seksueel Geweld kan je hierin begeleiden als psychologische en medische hulp nodig is.     

Vertrouwenspersoon

Binnen de vereniging hebben wij twee vertrouwenspersonen: 

Willy Geurts en Thea Nelissen (vertrouwenspersoon@gesposs.com)