GEZOCHT: BESTUURSLEDEN EN VRIJWILLIGERS. KLIK HIER VOOR MEER INFO.

Samen sporten voor iedereen

Gesposs is een sportvereniging voor mensen met en zonder een beperking in Oss en omgeving. Gesposs geeft u een aanbod van meerdere aangepaste sporten. Iedereen kan terecht bij een van onze sporten. Daarnaast heeft Gesposs jarenlange ervaring in het begeleiden en ondersteunen van mensen met een beperking tijdens het beoefenen van deze sporten. Met een team van gemotiveerde vrijwilligers en met behulp van speciale voorzieningen ter ondersteuning, kunt u bij Gesposs het maximale uit uw sportervaring halen.

Sporten kan een belangrijke bijdrage leveren aan de (re)-integratie van mensen met een beperking in de maatschappij. Door middel van de sporten kan Gesposs zijn leden de mogelijkheid bieden om leren om te gaan met diens eigen beperking en die van anderen. Daarnaast kan men genieten van de sociale contacten die men opdoet in de hechte sferen binnen Gesposs.

Aangepast sporten en beweging

Begeleiding op maat

Leren van eigen en andermans beperkingen

Opbouw en onderhoud van sociale contacten

Sluit Menu